Events

  • HÜTKAM (Hacettepe Üniversitesi Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi) Kültürel Bellek Sempozyumu  – 03.11.2017 / 15:00
  • SALT ULUS Toplumsal Hafızanın Açık Kaynağı Panel – 17.12.2017 / 15:30
  • İZMİR AKDENİZ AKADEMİSİ İZMİRKÜLTÜR PLATFORMU GİRİŞİMİ UrbanObscura Sunumu, 14.05.2017
  • UrbanObscura – KENTLER: DEĞİŞEN ROTALAR DEĞİŞEN HARİTALAR Sergisi, 9 Haziran – 3 Temmuz 2017
  • PECHAKUCHA ANKARA, UrbanObscura Sunumu, 17.06.2017