UrbanObscura Nedir?

UrbanObscura; pilot bölgeler olarak belirlenen Ankara Altındağ ve Çankaya Belediyeleri ile İstanbul Şişli ve Beyoğlu Belediyeleri içindeki yapılar başta olmak üzere, çeşitli kentlerde bulunan yapıların geçmişten günümüze dek kaydedilen parsel ve tarihi verileri aracılığıyla, ilgili bölgelerin mimari ve sosyo-kültürel durumu ile değişimini üç boyutlu olarak haritalayan interaktif web site ve mobil uygulama projesidir.

UrbanObscura; kültürel ve mimari mirasın araştırılması, görsel ve yazılı olarak belgelenmesi, arşivlenmesi ve korunması ilkeleri ekseninde, herkes için her yerden ulaşılabilir olan ve süreklilik içeren multimedya süreci olarak tasarlanmaktadır. Proje; üç boyutlu haritalama ve analizler üzerinden ilgili araştırmalara arşiv – kaynak oluşturmayı ve bu yolla kent hafızasını dijital platformda yaşatmayı hedefler.

Amaçları doğrultusunda dijital medya, yazılım, görsel tasarım, iletişim tasarım, tarih, arkeoloji, antropoloji, mimarlık tarihi, kültürel analiz ve araştırmalar gibi gerek teknolojik alanda ilerleyen gerekse sosyal ve beşeri bilim dallarını içeren farklı disiplinlerin işbirliğini esas alan UrbanObscura; kent hafızasını kolektif bir şekilde oluşturup arşivlemek için önemli bir platform sunar.